A személyes adatok feldolgozásáról és azok szabad forgalmáról szóló, módosított és kiegészített, 677/2001. sz. törvény, valamint a személyes adatok és a magánélet elektronikus kommunikáció területén való védelméről szóló, 506/2004. sz. törvény (esetenként ez a jogszabály is említendő) előírásainak megfelelően a www. carista. hu honlap köteles biztonságos körülmények között és kizárólag a megjelölt célokra feldolgozni az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes, az Ön valamely családtagjára vagy más személyekre vonatkozó adatokat.

A www.carista.hu honlap mint adatkezelő a 26937. számmal szerepel a személyes adatok feldolgozását nyilvántartó regiszterben.

A felvett információkat kizárólag az adatkezelő használhatja fel.

Az adatok felvételének célja a megrendelt csomagok elküldése (kereskedelmi cél) az online és elektronikus úton rögzített megrendelésekben feltüntetett címre.

Az Ön által megadott adatokat csak olyan körülmények között kerülnek átadásra harmadik személynek, amennyiben ennek célját megjelölik, és ha Ön felkérésre előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Amennyiben Ön elutasítja a személyes adatok megadását, az elektronikus, online úton tett rendelés kiszállítása lehetetlenné válik.

A 677/2001. sz. törvény értelmében Önnek jogában áll hozzáférni és módosítani az adatait.

Ugyanakkor Önnek jogában áll megtiltani az önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását és kérni az adatok törlését. Ezen jogok érvényesítéséért küldjön erre vonatkozó kérést a contact@carista.hu e-mail címre.

Amennyiben az Ön valamely adata pontatlan, kérjük a lehető leggyorsabban értesítsen bennünket erről.